POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO
Podanie danych osobowych, a również zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy poprzez kontakt z nami.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w sklepie lustraledowe.pl jest
RAGNET RAFAŁ DZIERGWA, z siedzibą w Baranowie, ul. Rynek 16, NIP 6191991452

System ochrony danych osobowych
RagNet Rafał Dziergwa zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Do najważniejszych elementów zastosowanego przez nas systemu ochrony danych osobowych należą:

1.Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a lustraledowe.pl jest zaszyfrowana poprzez 256 bitowy klucz.
2.Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe przez możliwie jak najkrótszy czas.
3.Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione w zakresie ochrony danych osobowych.
4.System IT lustraledowe.pl oraz procedury wewnątrz firmy spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Dane osobowe, cel i czas przechowywania
1. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta na stronie lustraledowe.pl
Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub całkowicie usunąć dane ze strony lustraledowe.pl
W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – dane potrzebne do wystawienia dokumentu sprzedaży
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto) – dane do późniejszego zaadresowania przesyłki
3. e-mail – adres mailowy konieczny do logowania oraz komunikacji związanej z korzystaniem ze strony lustraledowe.pl
4. numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez firmy dostarczające przesyłki)
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych, które zostały podane przy procesie rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko – dane potrzebne do wystawienia dokumentu sprzedaży
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto) – dane do późniejszego zaadresowania przesyłki
3. e-mail – adres mailowy konieczny do logowania oraz komunikacji związanej z korzystaniem ze strony lustraledowe.pl
4. numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez firmy dostarczające przesyłki)

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko – dane potrzebne do wystawienia dokumentu sprzedaży
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto) – dane do późniejszego zaadresowania przesyłki
3. e-mail – adres mailowy konieczny do logowania oraz komunikacji związanej z korzystaniem ze strony lustraledowe.pl
4. numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez firmy dostarczające przesyłki)

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko – dane potrzebne do wystawienia dokumentu sprzedaży
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto) – dane do późniejszego zaadresowania przesyłki
3. e-mail – adres mailowy konieczny do logowania oraz komunikacji związanej z korzystaniem ze strony lustraledowe.pl
4. numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez firmy dostarczające przesyłki)

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez stronę lustraledowe.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
DPD POLSKA SP. Z O. O., D&M TRANS/ POCZTA POLSKA
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

Korespondencja
W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte oraz nie będą przetwarzane.

Prosimy o nieprzekazywanie nam informacji i danych osobowych, o której nie prosimy i nie mają związku ze złożonym zamówieniem.

Cookies
Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę lustraledowe.pl stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta lustraledowe.pl

W ramach lustraledowe.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
W ramach strony lustraledowe.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach lustraledowe.pl np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na stronie.
3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych lustraledowe.pl
3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach lustraledowe.pl
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie wyrażono zgody na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można je zablokować poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze strony lustraledowe.pl nie możemy zagwarantować poprawnego wyświetlania oraz funkcjonowania technicznego strony.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie lustraledowe.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić. Informację jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

lustraledowe.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta strona lustraledowe.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z lustraledowe.pl . Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą takich zagadnień jak typ urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki internetowej, rozdzielczość ekranu, głębia kolorów, IP, dostawca usług internetowych, czy adres wejścia na lustraledowe.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji lustraledowe.pl w celu zapewnienia jak największego komfortu użytkowania.
Dane te służą jedynie jako materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Lustraledowe.pl korzysta z serwerów
H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań)
Firma ta nie ma bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarza ich w żaden sposób.
Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

Lustraledowe.pl (cookies)
Lustraledowe.pl wykorzystuje cookies do:
1.zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym pliki cookie zostają skasowane)
2.zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym pliki cookie są kasowane)
3.tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania lustraledowe.pl

Przekazywanie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, lustraledowe.pl takie dane udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

Twoje prawa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
2. dostępu do danych osobowych
3. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych
5. przenoszenia danych osobowych
6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane.

Kontakt
Strona lustraledowe.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, natomiast tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail biuro@lustraledowe.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt email biuro@lustraledowe.pl